Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính quý 1-2015
[25/04/2015]
Báo cáo thường niên năm 2014
[24/04/2015]
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014
[23/03/2015]
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014
[31/01/2015]
Báo cáo tài chính Quý 1-2014
[16/09/2014]
CBTT: Báo cáo tài chính Quý 3 -2014
[28/10/2014]
Báo cáo tài chính quý 4-2014
[20/01/2015]
Báo cáo tài chính Quý 2-2013
[16/09/2014]
Báo cáo tài chính Quý 3-2013
[16/09/2014]
Báo cáo thường niên năm 2013
[16/09/2014]
Báo cáo tài chính Quý 2-2012
[16/09/2014]
Báo cáo tài chính Quý 3-2012
[16/09/2014]
Báo cáo tài chính Quý 4-2012
[16/09/2014]
Báo cáo tài chính Quý 4-2011
[17/09/2014]
Báo cáo tài chính đã kiểm toán từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/6/2011
[17/09/2014]

Đối tác

Thư viện ảnh

TRỤ SỞ CHÍNH

 
 
414 Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
 
Tel:(84-4) 38770266 / 38271939
Fax:(84-4) 38271925 / 38732439
Email:contact@airimex.vn
 
 
414 Nguyen Van Cu street, Long Bien District, Hanoi, Viet Nam
 
Tel:(84-4) 38770266 / 38271939 
Fax:(84-4) 38271925 / 38732439
Email:contact@airimex.vn

CHI NHÁNH AIRIMEX

Toà nhà Vietnam Airlines tại phía Nam, 49 đường Trường Sơn, quận Tân Bình, TP.HCM, Việt Nam

Tel:(84.8) 38488773
Fax:(84.8) 38488772
Email:t.trungdung@airimex.vn

airimexhcm@hcm.fpt.vn

Vietnam Airlines building in the South, 49 Truong Son Street, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
 
Tel:(84-8) 38488773
Fax:(84-8) 38488772
Email: t.trungdung@airimex.vn 
 airimexhcm@hcm.fpt.vn

PHÒNG VÉ MÁY BAY

Số 414 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP. Hà Nội, Việt Nam
 
Tel:(84-4) 37320995/37324155/37320996
Fax:(84-4) 37320997
Email:

airbookofc@hn.vnn.vn

n.thuhoai@airimex.vn

No 414 Nguyen Van Cu, Bo De Ward, Long Bien District, Hanoi, Vietnam
 
Tel:(84-4) 37320995/37324155/37320996
Fax:(84-4) 37320997
Email:

airbookofc@hn.vnn.vn

n.thuhoai@airimex.vn