Thông tin tài chính

Công bố thông tin Nội dung ĐHTN 2013

Kính gửi:

  • Ủy ban chứng khoán nhà nước
  • Sở giao dịch chứng khoán Hà nội.

 

  1. Tên công ty: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không
  2. Mã chứng khoán: ARM
  3. Địa chỉ trụ sở chính: 414 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội
  4. Điện thoại: 38.271.351
  5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đình Thái
  6. Nội dung công bố thông tin: Công bố nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không (Kèm theo Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013).

 

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố tren đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Người được ủy quyền công bố thông tin

Nguyễn Đình Thái

Đối tác

Thư viện ảnh

TRỤ SỞ CHÍNH

 
 
414 Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
 
Tel:(84-4) 38770266 / 38271939
Fax:(84-4) 38271925 / 38732439
Email:contact@airimex.vn
 
 
414 Nguyen Van Cu street, Long Bien District, Hanoi, Viet Nam
 
Tel:(84-4) 38770266 / 38271939 
Fax:(84-4) 38271925 / 38732439
Email:contact@airimex.vn

CHI NHÁNH AIRIMEX

Toà nhà Vietnam Airlines tại phía Nam, 49 đường Trường Sơn, quận Tân Bình, TP.HCM, Việt Nam

Tel:(84.8) 38488773
Fax:(84.8) 38488772
Email:t.trungdung@airimex.vn

airimexhcm@hcm.fpt.vn

Vietnam Airlines building in the South, 49 Truong Son Street, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
 
Tel:(84-8) 38488773
Fax:(84-8) 38488772
Email: t.trungdung@airimex.vn 
 airimexhcm@hcm.fpt.vn

PHÒNG VÉ MÁY BAY

Số 414 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP. Hà Nội, Việt Nam
 
Tel:(84-4) 37320995/37324155/37320996
Fax:(84-4) 37320997
Email:

airbookofc@hn.vnn.vn

n.thuhoai@airimex.vn

No 414 Nguyen Van Cu, Bo De Ward, Long Bien District, Hanoi, Vietnam
 
Tel:(84-4) 37320995/37324155/37320996
Fax:(84-4) 37320997
Email:

airbookofc@hn.vnn.vn

n.thuhoai@airimex.vn