Thông báo cổ đông
Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu Hàng không thông báo tới các quý vị cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2008 và chi trả cổ tức còn lại năm 2006 như sau
Ngày 6/5/2009 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu hàng không (Airimex) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009; Đại hội đã biểu quyết thông qua tất cả các nội dung đưa ra. 
THÔNG BÁO V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Hội đồng Quản trị Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Hàng không trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty CP xuất nhập khẩu Hàng không
Vốn điều lệ của Công ty CP xuất nhập khẩu Hàng không là 20 (hai mươi) tỷ đồng; tăng vốn điều lệ thêm 06 (sáu) tỷ đồng, trong đó có 1 (một) tỷ đồng tương ứng với 100.000 cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu. Cổ đông hiện hữu được mua cổ phần tăng thêm với tỷ lệ 20:1 (cổ đông sở hữu 20 cổ phần cũ...
THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Theo mẫu tại Phụ lục số 01A Thông tư số 17 /2007/TT-BTC ngày 13 /03/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hồ sơ chào bán chứng khoán ra công chúng)
THÔNG BÁO V/v: Chốt danh sách cổ đông để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009

Đối tác

Thư viện ảnh

TRỤ SỞ CHÍNH

 
 
414 Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
 
Tel:(84-4) 38770266 / 38271939
Fax:(84-4) 38271925 / 38732439
Email:contact@airimex.vn
 
 
414 Nguyen Van Cu street, Long Bien District, Hanoi, Viet Nam
 
Tel:(84-4) 38770266 / 38271939 
Fax:(84-4) 38271925 / 38732439
Email:contact@airimex.vn

CHI NHÁNH AIRIMEX

Toà nhà Vietnam Airlines tại phía Nam, 49 đường Trường Sơn, quận Tân Bình, TP.HCM, Việt Nam

Tel:(84.8) 38488773
Fax:(84.8) 38488772
Email:t.trungdung@airimex.vn

airimexhcm@hcm.fpt.vn

Vietnam Airlines building in the South, 49 Truong Son Street, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
 
Tel:(84-8) 38488773
Fax:(84-8) 38488772
Email: t.trungdung@airimex.vn 
 airimexhcm@hcm.fpt.vn

PHÒNG VÉ MÁY BAY

Số 414 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP. Hà Nội, Việt Nam
 
Tel:(84-4) 37320995/37324155/37320996
Fax:(84-4) 37320997
Email:

airbookofc@hn.vnn.vn

n.thuhoai@airimex.vn

No 414 Nguyen Van Cu, Bo De Ward, Long Bien District, Hanoi, Vietnam
 
Tel:(84-4) 37320995/37324155/37320996
Fax:(84-4) 37320997
Email:

airbookofc@hn.vnn.vn

n.thuhoai@airimex.vn