Thông báo cổ đông
Thông báo quyết định về việc tạm ứng cổ tức năm 2015 của Công ty CP XNK Hàng không
Kính gửi: - Uỷ ban chứng khoán Nhà nước                   - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội   1. Tên công ty: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hàng không   2. Mã chứng khoán: ARM   3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 414 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, TP Hà Nội   4. Điện thoại: 04.38271939 – 38271351     ...
Ngày 09/07/2015, AMERICA LLC đã mua 4,000 cp của CTCP Xuất nhập khẩu Hàng không (HNX: ARM), nâng tỷ lệ sở hữu lên 5.07% và chính thức trở thành cổ đông lớn của ARM.
Kính gửi: - Uỷ ban chứng khoán Nhà nước - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội1. Tên công ty: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hàng không 2. Mã chứng khoán: ARM 3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 414 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, TP Hà Nội 4. Điện thoại: 04.38271939 – 38271351      Fax: 04.38271925 5. Người...
Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2015 như sau:
Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không xin công bố các nội dung sau: Nghị quyết Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty  Triển khai việc chi trả cổ tức bằng tiền, theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty Chi tiết vui...
Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Tên công ty: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không Mã chứng khoán: ARM Địa chỉ trụ sở chính: 414 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội. Điện thoại: 04-38271939-38271351 Fax: 04-38271925 Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn...
 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không. Hội đồng Quản trị Công ty CP xuất nhập khẩu Hàng không trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, thông tin cụ thể như sau :   
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đào Khắc Hậu- Mã chứng khoán: ARM- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 127.000 CP (tỷ lệ 4,9%)- Số lượng cổ phiếu đã mua: 75.500 CP- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 202.500 CP- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện...
Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Tên công ty: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không Mã chứng khoán: ARM Địa chỉ trụ sở chính: 414 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội. Điện thoại: 04-38271939-38271351 Fax: 04-38271925 Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn...

Đối tác

Thư viện ảnh

TRỤ SỞ CHÍNH

 
 
414 Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
 
Tel:(84-4) 38770266 / 38271939
Fax:(84-4) 38271925 / 38732439
Email:contact@airimex.vn
 
 
414 Nguyen Van Cu street, Long Bien District, Hanoi, Viet Nam
 
Tel:(84-4) 38770266 / 38271939 
Fax:(84-4) 38271925 / 38732439
Email:contact@airimex.vn

CHI NHÁNH AIRIMEX

Toà nhà Vietnam Airlines tại phía Nam, 49 đường Trường Sơn, quận Tân Bình, TP.HCM, Việt Nam

Tel:(84.8) 38488773
Fax:(84.8) 38488772
Email:t.trungdung@airimex.vn

airimexhcm@hcm.fpt.vn

Vietnam Airlines building in the South, 49 Truong Son Street, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
 
Tel:(84-8) 38488773
Fax:(84-8) 38488772
Email: t.trungdung@airimex.vn 
 airimexhcm@hcm.fpt.vn

PHÒNG VÉ MÁY BAY

Số 414 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP. Hà Nội, Việt Nam
 
Tel:(84-4) 37320995/37324155/37320996
Fax:(84-4) 37320997
Email:

airbookofc@hn.vnn.vn

n.thuhoai@airimex.vn

No 414 Nguyen Van Cu, Bo De Ward, Long Bien District, Hanoi, Vietnam
 
Tel:(84-4) 37320995/37324155/37320996
Fax:(84-4) 37320997
Email:

airbookofc@hn.vnn.vn

n.thuhoai@airimex.vn