Thông báo cổ đông
Thông báo về nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Thông báo danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không nhiệm kỳ 2016-2021
Hội đồng Quản trị Công ty CP xuất nhập khẩu Hàng không trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, thông tin cụ thể như sau : 
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội Cổ đông thường niên 2019
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội Cổ đông thường niên 2019
Kính gửi: - Uỷ ban chứng khoán Nhà nước      - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội  
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Công Thành- Mã chứng khoán: ARM  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 146.684 CP (tỷ lệ 5,66%) 
Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu Hàng không  Căn cứ Nghị quyết số 1119/2018/NQ-HĐQT-XNK ngày 08/05/2017 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền, Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu Hàng không trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông về việc tạm...
Quyết định chi trả cổ tức đợt 2/2017
CBTT: NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2018 KÍNH GỬI: Ủy ban chứng khoán Nhà nước Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Đối tác

Thư viện ảnh

TRỤ SỞ CHÍNH

 
 
414 Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
 
Tel:(84-4) 38770266 / 38271939
Fax:(84-4) 38271925 / 38732439
Email:contact@airimex.vn
 
 
414 Nguyen Van Cu street, Long Bien District, Hanoi, Viet Nam
 
Tel:(84-4) 38770266 / 38271939 
Fax:(84-4) 38271925 / 38732439
Email:contact@airimex.vn

CHI NHÁNH AIRIMEX

Toà nhà Vietnam Airlines tại phía Nam, 49 đường Trường Sơn, quận Tân Bình, TP.HCM, Việt Nam

Tel:(84.8) 38488773
Fax:(84.8) 38488772
Email:t.trungdung@airimex.vn

airimexhcm@hcm.fpt.vn

Vietnam Airlines building in the South, 49 Truong Son Street, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
 
Tel:(84-8) 38488773
Fax:(84-8) 38488772
Email: t.trungdung@airimex.vn 
 airimexhcm@hcm.fpt.vn

PHÒNG VÉ MÁY BAY

Số 414 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP. Hà Nội, Việt Nam
 
Tel:(84-4) 37320995/37324155/37320996
Fax:(84-4) 37320997
Email:

airbookofc@hn.vnn.vn

n.thuhoai@airimex.vn

No 414 Nguyen Van Cu, Bo De Ward, Long Bien District, Hanoi, Vietnam
 
Tel:(84-4) 37320995/37324155/37320996
Fax:(84-4) 37320997
Email:

airbookofc@hn.vnn.vn

n.thuhoai@airimex.vn