Thông báo cổ đông
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không Thực hiện theo “Quy chế ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không - nhiệm kỳ 2011-2016” đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua ngày 16 tháng 04 năm 2013, tính tới...
Nghị quyết và Biên bản ĐHCĐ 2014 của Airimex
THÔNG BÁO Danh sách ứng cử viên bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không trân trọng kính mời quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty CP xuất nhập khẩu Hàng không:
Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước Sở giao dịch chứng khoán Hà nội.
Kính gửi:   Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam
NGHỊ QUYẾT Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của Công ty & thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của Công ty.
THÔNG BÁO (Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013)
Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không Căn cứ Nghị quyết số 2068/2013/NQ-HĐQT-XNK ngày 03/06/2013 của HĐQT Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không về việc triển khai chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không trân...
THÔNG BÁO v/v mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông mã số XNK-HK333

Đối tác

Thư viện ảnh

TRỤ SỞ CHÍNH

 
 
414 Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
 
Tel:(84-4) 38770266 / 38271939
Fax:(84-4) 38271925 / 38732439
Email:contact@airimex.vn
 
 
414 Nguyen Van Cu street, Long Bien District, Hanoi, Viet Nam
 
Tel:(84-4) 38770266 / 38271939 
Fax:(84-4) 38271925 / 38732439
Email:contact@airimex.vn

CHI NHÁNH AIRIMEX

Toà nhà Vietnam Airlines tại phía Nam, 49 đường Trường Sơn, quận Tân Bình, TP.HCM, Việt Nam

Tel:(84.8) 38488773
Fax:(84.8) 38488772
Email:t.trungdung@airimex.vn

airimexhcm@hcm.fpt.vn

Vietnam Airlines building in the South, 49 Truong Son Street, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
 
Tel:(84-8) 38488773
Fax:(84-8) 38488772
Email: t.trungdung@airimex.vn 
 airimexhcm@hcm.fpt.vn

PHÒNG VÉ MÁY BAY

Số 414 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP. Hà Nội, Việt Nam
 
Tel:(84-4) 37320995/37324155/37320996
Fax:(84-4) 37320997
Email:

airbookofc@hn.vnn.vn

n.thuhoai@airimex.vn

No 414 Nguyen Van Cu, Bo De Ward, Long Bien District, Hanoi, Vietnam
 
Tel:(84-4) 37320995/37324155/37320996
Fax:(84-4) 37320997
Email:

airbookofc@hn.vnn.vn

n.thuhoai@airimex.vn