Thông báo cổ đông
Tên cá nhân thực hiện giao dịch:Lê Văn Kim. Quốc tịch: Việt Nam. Mã chứng khoán: ARM. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 60.006 CP (tỷ lệ 2,31%) 
Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng VĐL Công ty
Quyết định về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Việt giữ chức vụ Tổng giám đốc
Quyết định về việc thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc của Ông Nguyễn Quốc Trưởng
 Tên công ty: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hàng không  Mã chứng khoán: ARM
Căn cứ Quyết định số 1402/2020/QĐ-HĐQT-XNK ngày 19/05/2020 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu Hàng không trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2019 như sau:  
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền 2019
Quyết định của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2019
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020
Biên bản tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Đối tác

Thư viện ảnh

TRỤ SỞ CHÍNH

 
 
414 Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
 
Tel:(84-4) 38770266 / 38271939
Fax:(84-4) 38271925 / 38732439
Email:contact@airimex.vn
 
 
414 Nguyen Van Cu street, Long Bien District, Hanoi, Viet Nam
 
Tel:(84-4) 38770266 / 38271939 
Fax:(84-4) 38271925 / 38732439
Email:contact@airimex.vn

CHI NHÁNH AIRIMEX

Toà nhà Vietnam Airlines tại phía Nam, 49 đường Trường Sơn, quận Tân Bình, TP.HCM, Việt Nam

Tel:(84.8) 38488773
Fax:(84.8) 38488772
Email:t.trungdung@airimex.vn

airimexhcm@hcm.fpt.vn

Vietnam Airlines building in the South, 49 Truong Son Street, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
 
Tel:(84-8) 38488773
Fax:(84-8) 38488772
Email: t.trungdung@airimex.vn 
 airimexhcm@hcm.fpt.vn

PHÒNG VÉ MÁY BAY

Số 414 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP. Hà Nội, Việt Nam
 
Tel:(84-4) 37320995/37324155/37320996
Fax:(84-4) 37320997
Email:

airbookofc@hn.vnn.vn

n.thuhoai@airimex.vn

No 414 Nguyen Van Cu, Bo De Ward, Long Bien District, Hanoi, Vietnam
 
Tel:(84-4) 37320995/37324155/37320996
Fax:(84-4) 37320997
Email:

airbookofc@hn.vnn.vn

n.thuhoai@airimex.vn