Thông báo cổ đông
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đào Khắc Hậu - Quốc tịch : Việt Nam - Mã chứng khoán : ARM - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 418.359 CP (tỷ lệ 16,14%) - Số lượng cổ phiếu đã mua 41.490 CP - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 459.849 CP - Tỷ lệ cổ...
        Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu Hàng không         Căn cứ Quyết định số 975/2016/NQ-HĐQT-XNK ngày 28/04/2016 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền, Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu Hàng         không trân trọng thông báo tới Quý...
KÍNH GỬI: Ủy ban chứng khoán Nhà nước Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Tên công ty: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không Mã chứng khoán: ARM Địa chỉ trụ sở chính: 414 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội. Điện thoại: 04-38271939-38271351 Fax: 04-38271925
Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần XNK hàng không nhiệm kỳ 2016 - 2021.    
 Hội đồng Quản trị Công ty CP xuất nhập khẩu Hàng không trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, thông tin cụ thể như sau :   1.      Thời gian:   7h45 sáng,  Thứ sáu, ngày 22 tháng 04 năm 2016 Địa điểm:  Hội trường nhỏ, Trung tâm văn hóa Hàng không, 198...
Thông báo ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 -2021
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đào Khắc Hậu - Quốc tịch : Việt Nam - Mã chứng khoán : ARM - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 370.000 CP (tỷ lệ 14,27%) - Số lượng cổ phiếu đã mua 26.400 CP - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 396.400 CP
- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: AMERICA LLC - Mã chứng khoán: ARM - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 163,000 CP (tỷ lệ 6.29%) 
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đào Khắc Hậu - Quốc tịch : Việt Nam - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 260.000 CP (tỷ lệ 10,03%)
Căn cứ Nghị quyết số 3257/2015/NQ-HĐQT-XNK ngày 30/10/2015 của Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền, Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu Hàng không trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông về việc tạm ứng cổ tức năm 2015 như sau:

Đối tác

Thư viện ảnh

TRỤ SỞ CHÍNH

 
 
414 Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
 
Tel:(84-4) 38770266 / 38271939
Fax:(84-4) 38271925 / 38732439
Email:contact@airimex.vn
 
 
414 Nguyen Van Cu street, Long Bien District, Hanoi, Viet Nam
 
Tel:(84-4) 38770266 / 38271939 
Fax:(84-4) 38271925 / 38732439
Email:contact@airimex.vn

CHI NHÁNH AIRIMEX

Toà nhà Vietnam Airlines tại phía Nam, 49 đường Trường Sơn, quận Tân Bình, TP.HCM, Việt Nam

Tel:(84.8) 38488773
Fax:(84.8) 38488772
Email:t.trungdung@airimex.vn

airimexhcm@hcm.fpt.vn

Vietnam Airlines building in the South, 49 Truong Son Street, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
 
Tel:(84-8) 38488773
Fax:(84-8) 38488772
Email: t.trungdung@airimex.vn 
 airimexhcm@hcm.fpt.vn

PHÒNG VÉ MÁY BAY

Số 414 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP. Hà Nội, Việt Nam
 
Tel:(84-4) 37320995/37324155/37320996
Fax:(84-4) 37320997
Email:

airbookofc@hn.vnn.vn

n.thuhoai@airimex.vn

No 414 Nguyen Van Cu, Bo De Ward, Long Bien District, Hanoi, Vietnam
 
Tel:(84-4) 37320995/37324155/37320996
Fax:(84-4) 37320997
Email:

airbookofc@hn.vnn.vn

n.thuhoai@airimex.vn