Thông báo cổ đông
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Hồng Quang. Quốc tịch: Việt Nam. Mã chứng khoán: ARM. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1000 CP (tỷ lệ 0,03%) 
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Công Thành. Quốc tịch: Việt Nam. Mã chứng khoán: ARM. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 258.459 CP (tỷ lệ 9,96%) 
Ngày 05/07/2019 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không có nhận được đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông, nội dung cụ thể như sau:
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Thu Hằng. Quốc tịch: Việt Nam. Mã chứng khoán: ARM. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.705 CP (tỷ lệ 0,1%) 
Căn cứ Quyết định số 1459/2019/QĐ-HĐQT-XNK ngày 16/05/2019 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu Hàng không trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2018 như sau:
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Công Thành. Mã chứng khoán: ARM  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 232.084 CP (tỷ lệ 8,95%)
Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Công Thành. Mã chứng khoán: ARM  Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 181.984 CP (tỷ lệ 7,02%)
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền 2018
Thông báo về quyết định của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2018
Biên bản về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Đối tác

Thư viện ảnh

TRỤ SỞ CHÍNH

 
 
414 Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam
 
Tel:(84-4) 38770266 / 38271939
Fax:(84-4) 38271925 / 38732439
Email:contact@airimex.vn
 
 
414 Nguyen Van Cu street, Long Bien District, Hanoi, Viet Nam
 
Tel:(84-4) 38770266 / 38271939 
Fax:(84-4) 38271925 / 38732439
Email:contact@airimex.vn

CHI NHÁNH AIRIMEX

Toà nhà Vietnam Airlines tại phía Nam, 49 đường Trường Sơn, quận Tân Bình, TP.HCM, Việt Nam

Tel:(84.8) 38488773
Fax:(84.8) 38488772
Email:t.trungdung@airimex.vn

airimexhcm@hcm.fpt.vn

Vietnam Airlines building in the South, 49 Truong Son Street, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
 
Tel:(84-8) 38488773
Fax:(84-8) 38488772
Email: t.trungdung@airimex.vn 
 airimexhcm@hcm.fpt.vn

PHÒNG VÉ MÁY BAY

Số 414 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP. Hà Nội, Việt Nam
 
Tel:(84-4) 37320995/37324155/37320996
Fax:(84-4) 37320997
Email:

airbookofc@hn.vnn.vn

n.thuhoai@airimex.vn

No 414 Nguyen Van Cu, Bo De Ward, Long Bien District, Hanoi, Vietnam
 
Tel:(84-4) 37320995/37324155/37320996
Fax:(84-4) 37320997
Email:

airbookofc@hn.vnn.vn

n.thuhoai@airimex.vn